Türk- İsveç İşbirliği Birimi Proje Çağrısı (2017)

114

Türkiye İsveç İşbirliği Birimi tarafından 2017 yılında yürütülmesi beklenen projeler ile ilgili bir proje tekli çağrısına çıkmıştır. Proje tekli çağrısına ilişkin detaylar aşağıdaki yer almaktadır.

Türk- İsveç İşbirliği Birimi Türkiye’nin çoğulcu sivil toplumunu, insan haklarını ve cinsiyet eşitliğini destekeleyerek öncü bir merkez olmayı hedefliyor. İstanbul İsveç Sarayı bünyesindeki birimin misyonu, sivil toplum örgütleri ile işbirliği başlatıp tüm Türkiye’yi kapsayan projelere destekte bulunmak ve partnerlerimize bir kaynak olup kamusal tartışma için platform sağlamaktır.
Türk- İsveç İşrbirliği Birimi 2001 yılından beri iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir. 2014-2020 dönemi için İsveç’in Reform işbirliği Sonuç Stratejisi, birimi yönlendirmektedir. Bu strateji İsveç hükümeti tarafından belirlenmiştir ve aynı zamanda SİDA (Ankara), İsveç Enstitüsü (Stockholm) ve Türk- İsveç İşbirliği Birimi (İstanbul) arasındaki ilerleme işbirliğine klavuzluk eder.

Birimin hedefleri:
– Demokratik yükümlülüğü teşvik eden güçlü kamuoyu destekli çoğulcu sivil toplum

-Türkiye’nin insan hakları, cinsiyet eşitliği (AB’nin cinsiyet eşitliği stratejisini dahil olmak üzere) ve ayrımcılık alanında uluslararası ve ulusal yükümlülüklerini yerine getirmesi

– Kadınların ve erkeklerin eşit bir şekilde kendi hayatlarını ve toplumu şekillendirmelerine yönelik destek vermek
Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Birimi 2017 dönemi için aşağıda hedefleri belirtilen proje başvurularını bekliyor
– İnsan haklarını kullanma fırsatlarını iyileştirmek, demokratik katılımı ve hesap verebilirliği ilerletmek
– Çoğulcu toplumu güçlendirmek, toplumsal kutuplaşma ve ayırımcılığa karşı çıkmak

– İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü hususunda özgür ve daha bilinçli kamuoyu tartışmasını teşvik etmek
Birim, Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren toplum kuruluşları ve toplumun farklı kesimleri arasında özgün işbirlikleri teşvik eden projelerin olmasına önem veriyor ve bu projelerin fon sağlayıcılar ile ortak finanse edilen türden olmasını tavsiye ediyor. Başvuranlar kendi organizasyon yapılarına ve çalışma yöntemlerine cinsiyet eşitliği entegre etmelidirler

Başvuru için son tarih 25 Kasım 2016
Başvuru sonuçları 20 Ocak 2017 tarihinde açılanacak
Kimler başvurabilir?
Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları, akademik, siyasi, kültürel ve devlet kurum ve kuruluşları başvurabilir. Bireysel ve şirket başvuruları kabul edilmemektedir.
Başvuru kuralları
İşbirliği ve destek başvuruları için sağdaki Grant Application Form’u dikkatlice inceledikten sonra iniglizce olarak Türk -İsveç Kalkınma İşbirliği Birimine posta ile ulaştırınız.
Başvuruyu doldurmadan önce, buradaki stratejiyi okumanızı öneririz. Eğer projenizin hibe almak için yeterli olduğuna emin değilseniz bir ön soruşturma için Birim’e e-posta yoluyla projenin kısa bir açıklamasını gönderebilirisiniz. İletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.
Sadece İngilizce olarak yapılan proje başvuruları kabul edilecektir
Başvuru formunda belirtilen ek belgeler başvuru ile birlikte teslim edilmelidir
Proje başvuru formunda ek olarak projenizi detaylıca anlatan bir metin göndermeniz önemle rica edilir
Bütçe Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır
Doldurulan form normal posta yolu ile İstanbul İsveç Başkonsolosluğu’na iletilmelidir. Başvuru yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Türk- İsveç Kalkınma İşbirliği Birimine geç yapılan, eksik gelen, e-mail ve fax yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.
İrtibat bilgileri:
Andrea Karlsson
Türk İsveçKalkınma İşbirliği Birimi Yöneticisi
Andrea.Karlsson@gov.se
Didem Özalp
Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Birimi Asistanı
Didem.Ozalp@gov.se

Consulate General of Sweden in Istanbul
Istiklal Caddesi 247
P.K. 125
Beyoğlu 34433 Istanbul
generalkonsulat@gov.se
Tel +90 212 334 0600
Fax +90 212 334 0628

Duyuru Metninin İngilizcesi:

The Section for Turkish-Swedish Development Cooperation at the Consulate General of Sweden in Istanbul.

Call for Applications 2017
The Section for Turkish-Swedish Development Cooperation has promoted collaboration between the two countries since 2001. Based at the Swedish Palace in Istanbul, the Section aims to support civil society organizations throughout Turkey, to function as a resource for our partners, and to provide a platform for public debate. Currently, the Section’s activities are guided by the Swedish gorvenrment’s strategy for reform cooperation with Turkey for the period 2014-2020. You can find the strategy here. The activities of the Section aim to achieve the following:
– a more pluralistic civil society with strengthened popular support, which promotes democratic accountability.
-that Turkey better fullfills its international and national commitments on human rights, gender equality (including the EU’s strategy for equality between women and men) and non-discrimination.
– that women and men have, to a greater extent, the same power to shape society and their own lives.
The Section for Turkish – Swedish Development Cooperation has promoted collaboration between the two countries since 2001. Currently, the Section’s activities are guided by Sweden’s resluts strategy for reform cooperation for Turkey’s EU accession for the period 2014-2020. This results strategy, formulated by the Swedish Government, guides the development cooperation of the Swedish International Development Agency SIDA (in Ankara), The Swedish Institute (in Stockholm), and the Section (in Istanbul).
The Section for Turkish-Swedish Development Coopertaion hereby announces its Call for applications for projects during 2017.

We welcome applications for projects that aim to:
– Enhance opportunities to exercise human rights and advance democratic participation and accountability
– Strengthen a pluralistic society and counter social polarization and discrimination
– Cultivate a free and more informed public debate on human rights, democracy and the rule of law
We encourage projects that foster novel collaborations between different institutions and sectors of society; that include activities in multuple regions of Turkey; that are co-funded with other grant makers. Gender equality should be integrated into the applicants’ organizational structure and working methods.
Deadline for Applications is 25 November 2016
Applicants will be notified by 20 January 2017 about the results of their application.
Who can apply?
CSOs, foundations, associations, think tanks, academic, political, cultural and governmental institutions are welcome to apply. Applications from individual or businesses are not eligible.
Application guidelines

In order for your project to be eligible for review by the Section for Turkish- Swedish Development Cooperation, you must complete the “Grant Application Form”, which you will find in the right column of this page.
Before filling out the application, we recommend that you read the full strategy here. If you are unsure whether your project qualifies for a grant, we recommend you to send a preliminary inquiry with a brief description of your project via email to the Section. Contact infromation can be found below.
The form must be completed in English.
Please note the mandatory documents that you need to include your application.
Please attach a detailed project description to the application form.
The budget should be made in Turkish Lira.
The application must be signed by an authorized person.
The completed application form should be sent to the Section for Turkish-Swedish Development Cooperation (contact infromation below) by regular mail. The Section does not accept incomplete applications or applications sent by fax or by email.

Contact Information
Head of Section for Turkish – Swedish Development Cooperation
Andrea Karlsson
Andrea.Karlsson@gov.se

Tel +90 212 334 0620
Fax +90 212 334 0628
Information Assistant and Project Coordinator
Didem Özalp
Didem.Ozalp@gov.se
Tel +90 212 334 0604
Fax +90 212 334 0628
Consulate General of Sweden in Istanbul
Istiklal Caddesi 247
P.K. 125
Beyoğlu 34433 Istanbul

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here