Ulusal Atık Taşıma Formları Nasıl Temin Edilir

Tehlikeli atık, tıbbi atık, ömrünü tamamlamış lastik, bitkisel atık yağ vb. atıkların bertarafçı firmalara gönderilmesi için Bakanlığımızca basımı gerçekleştirilen Ulusal Atık Taşıma formlarının kullanılması zorunludur. Ulusal atık taşıma formu talep eden gerçek veya tüzel kişiler, öncelikle İlimizdeki Halk Bankası Şubelerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına (gelir kod numarası 203) koçan başına (bir koçanda 25 adet form bulunmaktadır) 25 TL yatırıp ödemenin yapıldığına dair dekont İle İl Müdürlüğümüz zemin katında bulunan saymanlığa müracaat etmeleri durumunda Ulusal Atık Taşıma formu alabileceklerdir.

Sayın ziyaretçilerimiz,  “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Madde: 9 gereğince UATF (Ulusal Atık Taşıma Formu) AtıkÜreticileri  tarafından temin edilmesi gerekmektedir. Atık nakliyesi esnasında sıkıntı yaşanmaması için lütfen aşağıda açıklandığı şekilde firmanın için UATF temin ediniz. Aksi takdirde atık alımlarınız maalesef yapılamayacaktır. UATF Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden temin edilir.

Bunun için izlenecek yol;

1 – Halk bankasının herhangi bir şubesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi 203 gelir kodlu Matbaa İşleri Hesabına Koçan başına (25 Adet UATF) 50 TL yatırılır.

2 – Buradan alınan dekont ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Muhasebe Servisine (antetli kağıt) dilekçe ile başvuruda bulunulur. (Dilekçe örneği ektedir).

3 – UATF’ler teslim alınır.

Dilekçe Örneği,

Sayı:                                                                                                                                                       ……/……/201..

Konu:
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne
           Şirketimiz tarafından kullanılacak Ulusal Atık Taşıma Formlarını teslim almak için Sayın …………………………. yetkili kılınmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz. Saygılarımızla,
Ad Soyad İmza
(Şirket Yetkilisi)