Uluslar Arası Çevre Mevzuatı

No Uluslar Arası Çevre Mevzuatı
1 Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmeleri
2 Yunanistan İle Türkiye Arasında İmzalanan Çevrenin Korunması Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onayı
3 Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesi
4 Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu
5 Türkmenistan İle Türkiye Arasında İmzalanan Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması
6 Türkmenistan Hidrometeoroloji Genel Müdürlüğü İle Türkiye Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Arasında Akdolunan İşbirliğine İlişkin Protokol
7 Türkmenistan Doğal Kaynak Kullanımı Ve Çevre Koruma Bakanlığı İle İşbirliğine İlişkin Memerandumun Onaylanması
8 Türkiye-Federal Almanya Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde İki Ülke Arasında Mektup Teatisi Yoluyla Akdedilen Karadeniz Bölgesinde Yapraklı Orman Ağaşlarının İdaresi Konulu Proje Anlaşması
9 Türkiye İle Macaristan Hükümetleri Arasında İmzalanan Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması
10 Türkiye Cumhururiyeti Hükümeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevrenin Korunması Alanında İşbirliği Anlaşması
11 Türkiye Cumhuriyeti`Nin Avrupa Çevre Ajansına Ve Avrupa Bilgi Ve Gözlem Ağına Katılımına Dair Anlaşmanın Kabul Edilmesiyle İlgili Müzakerelerin Nihai Senedi İle Türkiye`Nin Avrupa Çevre Ajansı Ve Avrupa Bilgi Ve Gözlem Ağı`Na Katılımı Anlaşması
12 Türkiye Cumhuriyeti Orman Bakanlığı İle Macaristan Tarım Ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Protokolü
13 Türkiye Cumhuriyeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Karadeniz Bölgesinde Geniş Yapraklı Ağaçların Geliştirilmesi Hakkındaki Anlaşma
14 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması
15 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Merkezi Ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi (Bçm) Yönetim Kurulu Arasında İmzalanan Türkiye`De Bçm`Nin Kurulması Ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşma
16 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Teşkilâtı Arasında İmzalanan 15 Numaralı Ek Anlaşma
17 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Abd Hükümeti Arasında
18 Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı İle Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu Arasında Çevre Koruması Alanında Yapılan Teknik İşbirliği İle İlgili Mutabakat Metni
19 Tunus İle Türkiye Arasında İmzalanan Çevre Alanında İşbirliği
20 Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının Ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi
21 Slovak Cumhuriyeti İle Türkiye Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması
22 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolu
23 Özellikle Su Kuşlarının Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi)
24 Özellikle Afrika` Da, Ciddi Kuraklık Ve/Veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşme İle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
25 Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması
26 Merkezi Ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkez Şartı
27 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması
28 Kırgızistan Orman Bakanlığı İle Türkiye Orman Bakanlığı Arasında İmzalanan Ormancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol
29 Karadeniz`İn Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi`Nin Karadeniz`De Biyolojik Çeşitliliğin Ve Peyzajın Korunması Protokolü
30 Karadeniz Balıklarında Pestisidlerin Araştırılmasına Teknik Yardım Yapılması Konusunda Hükümetimiz İle Federal Almanya Hükümeti Arasında Aktedilmiş Olan Anlaşma
31 Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesi
32 İran İle Türkiye Arasında İmzalanan Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Metninin Onaylanması
33 Hükümetimizli Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan
34 Hükümetimizle Dünya Gıda Programı Arasında İmzalanan
35 Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan
36 Hükümetimiz ile s.s.c.b. Hükümeti arasında çan`da kurulması planlanan termik santralları yerinin çevre kirlenmesi sebebiyle keleş`e alınması için teati edilen mektupların onaylanması
37 Hükümetimiz ile s.s.c.b. Hükümeti arasında çan`da kurulması planlanan termik santralları yerinin çevre kirlenmesi sebebiyle keleş`e alınması için teati edilen mektupların onaylanması
38 Hükümetimiz ile birleşmiş milletler kalkınma programı ve birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü türkiye temsilciliği arasında imzalanan,
39 Hükümetimiz İle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Yürütülen
40 Hükümetimiz İle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Yürütülen
41 Hükümetimiz İle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Yürütülen
42 Hükümetimiz İle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Yürütülen
43 Hükümetimiz İle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan Türkiyede Çevre Yönetiminin Ve Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi Ulusal Programı Konulu Proje Belgesinin Onaylanması
44 Hükümetimiz İle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (Bmkp) Arasında İmzalanan
45 Gürcistan Hükümeti İle Türkiye Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması
46 Fransa İle Türkiye Arasında İmzalanan Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması
47 Federal Almanya İle Yapılan Çevre Ve Doğanın Korunması Konulu Proje Anlaşması
48 Doğu Anadolu`Da Hayvancılığın Geliştirilmesi Konusundaki 333 Sayılı Proje Dünya Gıda Programı Tarafından Yardım Yapılmasına İlişkin Uygulama Planında Yapılan Değişikliğin Onaylanması
49 Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mücadele (Özellikle Afrika`Da Ciddi Kuraklık Ve Çölleşme) Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanması
50 Cezayir İle Türkiye Arasında Akdolunan Bitki Koruma Ve Karantina Anlaşmasında İşbirliği Anlaşması
51 Cartagena Biyogüvenlik Protokolü
52 Bulgaristan Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1993 Yılında Meydana Gelen Kuraklığın Olumsuz Etkilerini Azaltmak Üzere, Su Alanında Yardımlaşma Ve İşbirliği Anlaşması
53 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Milletlerarası Sözleşme
54 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İle Hükümetimiz Arasında İmzalanan Milli Parklar Ve Koruma Alanları Yönetimi, Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Ve Kırsal Kalkınma Konulu Proje Belgesi
55 Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Habitat Iı) Hazırlık Sürecine Yardım Konulu Projenin Onaylanması
56 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolü
57 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
58 Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Teşkilatı (Fao) İle İmzalanan Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Ve Korunması Projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (Çed) Konulu Proje Belgesinin Onaylanması
59 Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü (Fao) İle Türkiye Arasında İmzalanan Orman Yangını Modern Önleme Ve Kontrol Stratejilerinin Geliştirilmesi Konulu Proje Belgesinin Onaylanması
60 Azerbaycan Orman Bakanlığı İle Türkiye Arasında İmzalanan Ormancılık Alanında İşbirliğine İlişkin İşbirliği
61 Avrupa Ve Akdeniz Nebat Koruma Teşkilatı Kurulmasına Müteallik Sözleşme İle Üç Ekinin Yürürlüğe Giriş Tarihinin Tesbiti Hakkında Karar
62 Almanya-Türkiye Arasında Denizli Ve Isparta İllerinde Katı Atık Tesislerinin Finansmanı İçin Mali İşbirliği Anlaşması
63 Almanya Federal Cumhuriyeti İle Türkiye Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Çevre Yönetiminde Sistem Yaklaşımının Teşviki Konulu Projeye İlişkin Anlaşma
64 Akdenizin Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme Uyarınca Akdeniz`De Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol
65 Akdenizin Kara Kökenli Kaynaklarından Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolunun Iv.Ekinin Onaylanması
66 Akdeniz`De Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri Ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü
67 2328 sayılı kanunla onaylanan