Uluslararası Su ve Çevre Kongresi

263

Kongrede Sözel Bildiri ve Poster Bildiri kabul edilecektir. Kongre ana konularında yazılacak bildiri özetleri ve bildiri tam metinlerinin online sistem ile gönderilmesi gerekmektedir.

Özet Bildiri Son Gönderme Tarihi: 20 Ocak 2018
Özet Bildiri Kabul / Red  Bildirim Tarihi: 01 Şubat 2018
Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 20 Şubat 2018
Tam Metin Kabul / Red  Bildirim Tarihi: 28 Şubat 2018
Tam Metin Revize Son Tarihi: 05 Mart 2018
E-Poster Son Gönderim Tarihi: 05 Mart 2018


Bir katılımcı en fazla iki sözlü bildiri sunabilir. İsterse ismi ikiden fazla bildiride yer alabilir.
Özet Metin Kuralları

 • Özet bildiriler giriş, amaç, metod, sonuç ve tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
 • Özet bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak gönderilebilir.
 • Türkçe sunum yapacaklar için bildiri dili Türkçe olmalıdır.
 • Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özet bildiriler online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
 • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
 • Özet bildiri oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
 • Sistemdeki kayıtlı bildiriler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
 • Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen bildiriler kabul ya da reddedilir.
 • Poster bildiriler Dijital Poster olarak sunulacaktır.
 • Tam metin gönderimleri daha sonra yapılacaktır.

Tam Metin Kuralları

 • Tam Metinlerin Kongre kitabında yayınlanabilmesi için sempozyuma kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
 • Tam Metinlerin, microsoft office dökümanı olarak ”Times New Roman” font karakterinde, 1.5 satır aralığında ve 12 punto ölçeğinde hazırlanmalıdır.
 • Tam Metinler özet, giriş, amaç, metod, sonuç ve tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
 • Tam Metinler İngilizce ve Türkçe olarak gönderilebilir.
 • Türkçe sunum yapacaklar için bildiri dili Türkçe olmalıdır.
 • Akademik unvan kullanılmamalıdır, 10 sayfayı geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.
 • İlk sayfada bildiri özeti yer alacaktır. Bu sayfada bildiri başlığı, ünvansız olarak yazarların isim ve adresleri, 400 sözcükten fazla olmayacak biçimde özet metin ve anahtar kelimeler bulunacaktır. Devamındaki sayfalarda tam metin yer alacaktır.
 • Tam Metinler online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
 • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.

Dijital Poster Teknik Özellikleri

 • Dijital Posterlerin kongrede yayınlanabilmesi için en geç 05 Mart 2018 tarihine kadar gurkan.icli@networkfuar.com adresine mail ile gönderilmesi gerekmektedir.
 • JPEG olarak 4:3 oranında dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Yüksek çözününürlüklü, minimum 1536(en) x 2048(boy) olmalıdır.
 • Belirtilen ölçülerde çalışılan Dijital E-poster de yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır. Önerilen font 8 – 12 punto arasında arial dir.
 • E-Poster üzerindeki bilgiler bir sayfaya tamalanmalıdır ve yapıştırılanresim ve tabloların kaliteside yüksek olmalıdır.
 • JPEG çözünürlülüğünde sorun yaşayan bildiri sahipleri isterlerse direk olarak ppt veya pptx uzantılı çalışma dosyalarınıda gönderebilirler.

Bildiri Ana Konuları

 • Su
 • Çevre
 • Diğer

Su Alt Konu Başlıkları

Barajlar
Bütünleşik Havza Yönetimi
Havza Yönetimi
Hidroloji ve Hidrolik
İçme Suyu Kalitesi
İklim Değişikliği
Jeotermal ve Mineralli Sular
Kıyı ve Liman
Kuraklık
Sınır Aşan Sular
Su Güvenliği
Su Hukuku
Su İzolasyonu
Su Kayıp ve Kaçakları
Su Taşkınları ve Sel
Su Temini ve Alt Yapı
Su ve Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları (CBS)
Su ve Endüstri
Su ve Enerji
Su ve Kültür
Su ve Orman
Su ve Sağlık
Su ve Ücret Politikaları
Su Yapıları
Su Yönetimi
Tarımda Su Kullanımı
Turizmde Su Kullanımı
Yer Altı Suyu
Diğer

Çevre Alt Konu Başlıkları

Arıtma Teknolojileri
Atık Su ve Arıtma Tesisleri
Atık Yönetimi
Çevre
Çevre  Hukuku
Çevre ve Turizm
Ekolojisi
Hava Kirliliği
Havza Yönetimi
Kentsel Dönüşüm
Kıyı, Liman ve Deniz Yönetimi
Koku ve Gürültü Kirliliği
Küresel İklim Değişikliği
Nanoteknoloji
Su Kirliliği Kontrolü ve İzlenmesi
Şehircilik
Yaban Hayatı
Diğer

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here