Yeraltı Suyu Kirliliği Nedir?

0
284

Yeraltı suyu kirliliği tanımından önce su kirliliğinin ne olduğunu bilmek gerekirse nehir, göl, deniz, okyanus ve yeraltı sularının barındırdığı bölgede görülen kirliliğe su kirliliği denilmektedir. Oluşmakta olan su kirliliği hem kendisine hem de çevresinde bulunan canlılara da fazlasıyla zararlı olmaktadır.

Kirli suyun oluşma süreci atık suların yeterli bir şekilde arıtmadan geçmeden yani Evrensel atıklar ve sanayi atıklarının su havzasına dökülmesi ile oluşmaktadır. Endüstriyel ve ev atıkları arıtılmadan bulunan ortamlarda kalması ile yeraltı su kirliliği oluşmaktadır. Yağmur sularının da yüzeye ulaşmasından itibaren kirlilik oranı çoğalmaya devam etmektedir. Yağmur sularına ek olarak bitkisel ve hayvansal atıkların, suni ve doğal gübrelerin, birden fazla bir mikroorganizma suyu aracılığıyla yeraltına inmektedir. Toprak yüzeyinden atılan atıklar süzüldüğü zeminin özelliğine göre yeraltı suyu kirliliği görülmektedir.

Yeraltı Suyu Kirliliğine Neler Sebep Olmaktadır?

Sanayi atıkları ve Ev atıkları Zaman geçtikçe yağmur suyu ile birlikte topraktan yeraltı suyuna karışması sonucunda yeraltı suyu kirliliği meydana gelmektedir.

Kanalizasyon sistemi bulunmayan yerde bulunan tuvalet çukurundan çıkan pis suyun yeraltı suyu ile karışması ve aynı zamanda zirai mücadele ilacının bilinçsiz bir şekilde ve fazlasıyla kullanılması sonucunda yeraltı suyu kirliliğine sebep olmaktadır.

Yeraltı suyu kendi arasında gruplara ayrılmaktadır. Bu yeraltı suyu; kalitesi yüksek olan yeraltı suyu, kalite oranı orta olan yeraltı suyu ve kalite oranı  düşük olan yeraltı suyu olarak üç gruba ayrılmaktadır.

Kalite oranı yüksek olan kaliteli yeraltı suyu,  içme suyunda ve gıda sanayisinde kullanılmakta olan yeraltı suyudur ve tüm kullanımlara Uygundur. Seviyesi Orta seviye olan yer altı suyu, içme suyu olarak kullanılabilmesi için arıtma işleminden geçmesi gerekmektedir.

Oranı düşük seviye olan yeraltı suyu diğer sulara göre kalite oranı en düşük ve en kötü özelliğe sahip olan yer altı suyudur. Gerekli bir şekilde sağlık, teknolojik ve ekonomik açıdan arıtma yapıldığı takdirde kullanım yerleri belirlenmektedir. Yeraltı suyu kalitesini belirleyen maddeler hava kirliliği ve toprak ile etkilemesi mümkündür. Toprak ve hava kalitesinin kalite oranı ne kadar yüksek olursa suyun kalite oranı da o derece artmaktadır.

Yeraltı suyu kirliliği ile önemli bir çevre sorunu olarak tüm doğal hayatı ve insan sağlığını etkilemektedir.

Yeraltı Suyunun Kirlenmemesi İçin Yapılması Gerekenler

Endüstriden kaynakalanan ve önlenemeyen atıkların üretildikten sonra arıtılması veya standartlara uygun olarak bertarafının sağlanması ile yeraltı sularına kontamine olarak kirletilmesi önlenebilir.

Uygulanan sistemler ile günümüzde su kaynaklarının kirletilmediği işletmelerin inşa edilmesi ile suların temizlenmesinde büyük oranda fayda sağlamaktadır.

Endüstriyel tesislerin temizlenmesi operasyonlarında kullanılacak kimyasalların seçimi daha dikkatli yapılmalıdır. Ayrıca seçilen kimyasal ve dozaj ayarı güvenli seviyelerde tutularak tezlik sonrası oluşana tık suların toksisite seviyeleri takip edilmelidir.

Temizlik ya da farklı bir amaçla kullanılacak olan sanayide tehlikeli kimyasal maddenin kullanımı engellenmeli ve bunların yerine daha fazla bir doğal ürünler kullanılması gerekmektedir.

Evlerde ortaya çıkan atıkların suya karışmasına ve özellikle yağların su ile karışmasına engel olunmalıdır. Ev temizliğinde kullanılan sentetik deterjan yerine suya zarar vermeyecek şekilde doğal deterjanların tercih edilmesi gerekmektedir. Tarım çalışmalarında doğal gübrelerin tercih edilmesi gerekir ve nükleer atıkların toprağa gömülmesi gerekir.

Çünkü eğer nükleer atıklar toprağa gömülürse bu maddeler yer altı kaynağını kirletir ve ciddi bir sorun ortaya çıkarabilmektedir. Yeraltı suyu kirliliği önlenmesi için bunlar uygulandıktan sonra kirliliğinin önüne geçmesine büyük oranda fayda sağlayacaktır. Fakat suların kirlenmemesi için tüm topluma bunların aşılanması gerekmektedir.