Çevre Ölçüm Laboratuvarı Nasıl Açılır, Neler Gereklidir, Hangi İzinler Alınmalıdır?

Çevre Ölçüm Laboratuvarı;

Çevre Ölçüm Laboratuvarı açmak için bilmemi laboratuvarı açmak için bilmemiz gereken mevzuatlar nelerdir bunlara bir bakalım.

 1. Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği
 2. ISO 17025 Standardı ve ISO 17025 akreditasyon belgesi

Özel yada kamuya ait olsun, tüm çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlar, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almak zorundadır. Bu belgeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vermektedir. Söz konusu yeterlilik belgesi başvuru, değerlendirme, inceleme,  belgelendirme, denetleme, belge askı ve iptali yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yetkiyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerine istinaden kullanmaktadır.

Bilmemiz gereken terimler;

Akreditasyon: Türk Akreditasyon Kurumu tarafından; laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini, (Yani sadece Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almak yeterli değil  belgenin sürekliliği için, TÜRKAK tarafından  düzenli aralıklarla yapılacak denetimlerden de geçmek gerekli.)

TÜRKAK tarafından yapılan düzenli denetimlerde eksikliklerin tespit edilmesi halinde belgeniz tamama veya bir veya birkaç kapsamı askıya alına bilir. “Askıya alma: Bakanlıkça verilen belgenin, belge kapsamının veya parametrenin geçerliğinin belirli bir süre için hükümsüz kılınmasını,”

Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi ile Neler Yapabilirim;

Çevre mevzuatı kapsamında sonuçları Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış kurum ve kuruluşlara ibraz edilecek her türlü;

 1. İzin,
 2. Lisans,
 3. İç izleme ve denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve analizler

Yapılabilir, tabiki yetki belgesi kapsamında olan ölçüm ve analizler için.

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK BAŞVURUSUNDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER NELERDİR

 1. a) Laboratuvarın Akreditasyon Kurumu tarafından onaylanmış akreditasyon belgesi ile ekleri,
 2. b) Özel laboratuvar şirketinin faaliyet alanın çevresel ölçüm, analiz ve raporlama vb. olduğunu gösteren ticaret sicil gazetesi veya ticaret sicil gazetesinin şirket kaşesi altına şirket yetkilisinin imzasıyla onaylanmış kopyası,
 3. c) Laboratuvar Yöneticisinden başlamak üzere tüm laboratuvar personelini içerecek şekilde hazırlanmış organizasyon şeması,

ç) Kamu laboratuvarında laboratuvar sorumlusu tarafından, özel laboratuvar şirketinde ise, ticaret sicil gazetesinde tanımlanan şirket adına imza atmaya yetkili kişiler tarafından onaylanmış,  ölçüm ve analiz raporlarına imza atmaya yetkili kişilerin imzalarını tanımlayan imza sirküleri,

 1. d) Özel laboratuvar şirketinin, şirket ana sözleşmesinde ifade edilen faaliyet alanı kapsamında ticaret odasından alınan faaliyet belgesinin şirket yetkilisi tarafından onaylanmış kopyası,
 2. e) Özel laboratuvar için, işyeri açma ve çalışma ruhsatının, ticaret sicil gazetesinde tanımlanan şirket adına imza atmaya yetkili kişiler tarafından onaylanmış kopyası,
 3. f) Personelin görev, yetki ve sorumluluklarının bildirimi ve bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen eğitim sertifikaları,
 4. g) Cihazların listesi,

ğ) İlgili yönetmelikteki tablo, parametre, metot ve yönetmelikteki tablo ile kıyaslanan çalışma aralığı listesi,

 1. h) Deney talimatları ve ölçüm belirsizliklerini de içeren metot teyidi raporları,

ı) Laboratuvarlar arası işbirliği sözleşmesinin onaylı kopyası,

 1. i) Laboratuvardan çıkan atıkların bertaraf edilmesi için, ilgili kuruluş ile yapılan sözleşmenin onaylı örneği,
 2. j) Bakanlıkça, müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödendiğine dair banka dekontu ve fatura bilgi formu,
 3. k) Örneği Ek-3’de verilen dosya içeriği kontrol listesi,

Not:  (f), (g), (ğ), ve (h) bentlerinde istenen belgeler elektronik ortamda sunulacaktır.

 

Akreditasyon Belgesi Nasıl Nereden Alınır, Ekleri Nelerdir?

Akreditasyon genel bir ifade ile, Deney ve Muayene Raporları, Kalibrasyon Sertifikaları, Yönetim Sistemi Belgeleri, Ürün Belgeleri, Personel Belgeleri veren kurum ve laboratuvarların uluslararası geçerlilik ve güvenirliğinin ispatlayarak belgelemesi durumuna denir.

Ülkemizde akreditasyon çalışmalarını yürüten tek ve yetkili kurum TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu)’dur. TÜRKAK 2001 yılında kurulmuş olup, 2008 yılında Avrupa Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalamıştır. Bunun anlamı Türkiye’ de akredite olan bir laboratuvar, kalibrasyon merkezinin verdiği rapor tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olduğu anlamına gelmektedir. TÜRKAK ayrıca Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumunun (IAF) tam üyesi konumundadır.

TÜRKAK’ a başvuran ve akredite olan kuruluşlar akreditasyon numarası ve logosu almaya hakkazanır. Bu logonun ve akreditasyon numarasının kullanıldığı raporlar uluslararası geçerliliğe hak kazanır.

Akreditasyon işlemleri genel olarak 4 ana başlık altında toplanır.

Sistem
Hizmet/Ürün
Laboratuvar
Personel dir.


Sistem Başlığı;

ISO / IEC 17021:2011 ve ilgili diğer standart, normatif dokümanların şartlarını yerine getiren ve TÜRKAK tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi yapabilir.
Hizmet / Ürün
Ürün veya Hizmet Belgelendirmesi yapan kurum ve kuruluşlar ile muayene işleri yapan kurum ve kuruluşlardır. TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Belgesi diye adlandırılan belge bu bölüme girmektedir. Ürün belgelendirmeyi önceden sadece TSE yaptığı için zamanla ürün belgelendirme TSE Belgesi olarak bilinmiştir. Ancak TS EN ISO/IEC 17065:2012 standartlarını yerine getiren ve TÜRKAK tarafından akredite olan her kuruluş bu belgeyi değişik isimlerle verebilir.

ISO 9001:2008 Belgelendirmesi,
ISO 14001:2004 Belgelendirmesi,
ISO 22000:2005 Belgelendirmesi,
ISO 27001:2005 Belgelendirmesi,
ISO 13485:2003 Belgelendirmesi,

Laboratuvar Başlığı;
Ulusal akreditasyon siteminin yapısını incelediğimizde etkin hizmet alanlarından en önemlisinin laboratuvar sektörü olduğunu görmekteyiz. Bu sektörde; deney, analiz ve kalibrasyon laboratuvarları yer almaktadır. Bu laboratuvarlarda yapılan çalışmaların doğruluğunu sağlayıcı bir ölçme altyapısı, ölçüm güvenilirliği, laboratuvarca yerine getirilen ölçümlerin izlenebilirliği ve ölçüm çalışmalarının homojenliğinin sağlanması gerekmektedir. Deney/kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu için TÜRKAK tarafından kullanılan temel doküman, TS EN ISO/IEC 17025 numaralı uluslararası standarttır (İlgili Standartı Satın Almak İçin Tıklayın).

Personel Başlığı;
Personel Belgelendirme; ilgi kişinin belirli bir konu çerçevesinde bilgisinin, becerisinin ve yeterliliğinin yasal olarak kanıtlanmasıdır. Akredite olmak isteyen Personel Belgelendirme Kuruluşları ISO / IEC 17024:2012 no’lu standartı sağlamalıdır.

Bir kurumun akredite olup olmadığını nasıl anlarım ?

Öncelikle http://www.turkak.org.tr adresini ziyaret ediniz.

Ardından sol alt menüde  görüldüğü gibi “Akredite Kuruluş Arama” seçeneğini tıklayınız.

Sayfada görüldüğü üzere akreditasyon numarası ve akreditasyonunun geçerli olup olmadığı ve akreditasyonu olan kurumun detay bilgilerine ulaşabilirsiniz.

 1. Laboratuvarın Tanıtımı (Örnek Laboratuvar Tanıtım Kitapçığı İçin Tıklayınız)
 2. Akreditasyon belgesi ve ehttp://cevreportal.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/10/laboratuvar-tanitim_kitapcigi.pdfkleri (Akreditasyon Belgesi Nasıl Nereden Alınır, Ekleri Nelerdir?)

 

Benzer Yazılar

Yorumlar

SosyalMedyada Biz

1,548BeğenenlerBeğen
320TakipçilerTakip Et
211TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

Çevre Politikaları

Çevre politikaları ülkelerin sosyal ve ekonomik düzeyleri ile değişiklik gösterse de küresel çevre politikaları ve uluslararası sözleşmeler bu politikalarda etkilidir. Bu durumda...

Yerli Otomobil Fabrikasının ÇED Raporu Tamam

TOGG tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek olan Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika projesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu şekilde...

Tarımda Dron Teknolojisi

Günümüzde hemen hemen tüm sektörlerde dron kullanımı hızla artıyor, ancak tarım endüstrisinde dron kullanımı da çok yeni bir sektör. Bazı uluslararası...

Covid-19 Salgını Tonlarca Tıbbi Atığa Neden Olmakta.

Bu süreçte sağlık çalışanları da kişisel koruyucu ekipmanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyarlar. Ülkemizde Covid-19 hasta sayısının artması ile bu hastalar...

Karacabey Longozu

Marmara denizinin güney kısmında yer alan ve bu denize dökülen akarsuların birleşmesi ile oluşan Susurluk Irmağı Bursa ilimizin Karacabey İlçesine bağlı Yeniköy...