Sera Gazı Emisyonu Nedir? Sera Gazı Emisyonu Hakkında Kısaca Bilgi

Sera Gazı Emisyonu kısaca özetlenecek olursa: Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs), Sülfürhekza florid (SF6) gibi...

Kimyasal Temel İşlemler Dersi – Reaksiyonlar

Reaksiyon Kinetiğinde kimyasal tepkimelerin hızlarının tespit edilmesi, atık suların arıtımında kullanılacak teknoloji ve yöntemlerin belirlenmesinde temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirlenecek tepkime hızları direk...

İlaç Atıkları, Toplanması ve Bertaraf Edilmesi

Ülkemizde ilaç atıklarının yönetimi konusunda özel bir mevzuat bulunmamaktadır. Bu konuda bir yönetmelik yada tebliğ çıkana kadar, Atık Yönetimi Yönetmeliği ile Atık Getirme Merkezi...

Radyasyonun Zararları Nelerdir?

Kısaca radyasyonun zarları konunda bilgi verecek olursak; öncelikle radyasyonun canlılar üzerinde genel bir olumsuz etkisi vardır. Bu nedenle  radyasyonun canlılar üzerindeki etkisini incelemek amacı...
geri dönüşüm

Geri Dönüşüm Nedir ve Nasıl Yapılır?

Geri dönüşüm, artık ihtiyacımız olmayan maddelerin,  çeşitli işlemlerden geçerek yeniden değerlendirilmesi amacı ile üretim sürecine tekrardan dahil edilmesidir. Geri dönüşüme olan ihtiyaç, artan dünya nüfusu ve...
Arıtma Çamuru Nedir?

Arıtma Çamuru Nedir?

Son yıllarda çevre mevzuatının gelişmesi ve uygulanmaya başlaması ile evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri hayatımıza girmiş ve atık sular arıtılmaya başlamıştır. Bu arıtma...
Tehlikeli Atık, Tehlikeli Atık Nedir, Tehlikeli Atık Ara Depolama

Tehlikeli Atık Nedir?

Atıklar arasında kanserojen, yakıcı, yanıcı, tahriş edici, patlayıcı özelliklere sahip olan insan ve çevre sağlığı açısından tehlikelilik durumu oluşturabilecek nitelikte olanlara tehlikeli atık denir. ...

MIT, en kurak hava şartlarından bile “içilebilir su” üretebilen bir cihaz geliştirdi

Teknolojiyi daha iyi bir insan yaşamı için kullanmak üzere çalışmalarını sürdüren MIT araştırmacıları, çöl havasının neminden su üretmeyi başarabilen bir cihaz geliştirdiler. İçme suyu...

Çevre Kirliliği Nedir ve Kısaca Çevre Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

Çevre kirliliği son yıllarda dünya gündemini ciddi manada işgal etmektedir. Bunun başlıca nedenlerinden biri artan insan nüfusu ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimdir. Bu nedenle çevre...

Bitkisel Atık Yağ Nedir?

Bitkisel yağlar kısaca  fındık, mısır, zeytin, ayçiçeği, pamuk ve soya gibi yağlık bitki tohumlarından üretilen endüstriyel üründür. Bitkisel atık yağ ise, bitkisel yağların rafinerisinden...