İncelemeler

Kompostlaştırma
Kompostlaştırma Nedir?; Kompostlaştırma ve evde kompost üretimi hakkında hazırlamış olduğum sunu umarım ilginizi çeker. Kompostlaştırma Nedir Sunusunu pdf olarak indirmek için tıklayınız Kompostlaştırma Nedir Sunusunu İndirmek İçin Tıklayınız  
Solucan Gübresi - Solucan Kompostu - Vermikompost Nedir?
Vermikompost, Solucan Kompostu, yani halk dilinde Solucan Gübresi konusunu derinlemesine inceleyeceğiz. Sizlere bu yazımızda sizlere solucan kompostunun bilinmeyen yönlerini açıklamaya çalışacağım. Öncelikle neden bu yazıyı kaleme alma gereği duydum? Solucan gübresi konusunda gerek yakın çevremden gerekse soyal ağlar üzerinden tarafıma sorular yöneltilmektedir. Bende öncelikle kompost konusunda doktora semineri hazırlıgı içerisinde olduğumu, kompostun atık yönetimi hiyerarşisinde önemli bir dal olduğunu belirterek...
Çevre Nedir?
Çevre Nedir sorusunun cevabı; Çevre kelimesinin çeşitli tanımları vardır, özellikle her meslek grubu yada bilim alanında çeşitli tanımlamalar yapılmaktadır. Ayrıca çevreye mevzuat açısından da çeşitli anlamlar yüklenebilmektedir. Biz bu yazımızda çevrenin en genel tanımını yapacağız. Canlı varlıkların yaşamları boyunca cansız varlıkların ise sonsuza kadar diğer varlıklar ile karşılıklı etkileşim içinde oldukları fiziksel, kimyasal biyolojik ve sosyal ortamların tümüne birden çevre denir. binlerce...
Gürültü Kirliliği Nedir
MADDE 8 – (1) Kurum, kuruluş veya işletmelerden; c) İşletme, tesis (fabrika), işyeri, atölye, imalathane, eğlence yeri ve ulaşım kaynaklarını planlayan ve işletenler; 1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletme ve tesisler için çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesine esas olacak akustik raporu hazırlatmak ve bu Yönetmelik ile belirlenen sınır...
Elektriksel İletkenlik
Sulama Sularının Elektriksel İletkenliği. İletkenlik (Kondüktivite): Suyda çözünmüş iyonların miktarını belirler. Su saflığı arttıkça iletkenliği azaltır. Birimi, direnç biriminin  tersi olup µmho/cm veya µS/cm'dir. Elektriksel İletkenlik (EC) Sulama sularındaki ve toprak ekstraktlarındaki çözünmüş haldeki tuzların 20oC de elektriksel iletkenliğinin göstergesidir. dS/m (desiSiemens/metre, mS/cm (miliSiemens/cm) ya da mmhos/cm (miliMhos/cm) birimleriyle ifade edilir. Elektriksel İletkenlik yaygın olarak toprakların toplam tuz (katyonlar + anyonlar) içeriğini tespit...
Cam Atıklar ve Geri Dönüşüm
Cam Nasıl Geri Dönüşür? Cam kalitesinden hiç bir şey yitirmeden tamamen geri dönüştürülebilen ve sınırsız bir şekilde tekrar üretim proseslerine dahil edilebilen değerli bir maddedir. Cam atıkları ambalaj atıklarının küçük bölümü oluştursa da yukarıda belirtilen özelliğinden dolayı  şehirlerimizde cadde ve sokaklara yerleştirilmiş olan cam kumbaraları ile kaynağından ve dolumcu tesisleri ile toplayıcılardan  toplanmaktadır. Geri dönüşüm sistemine dahil edilemeyerek toplanamayan büyük...
Çevre Mühendisliği Besi Yerleri
Çevre Mühendisliği Besi Yerleri canlı mikro organizmaları izole olarak saf kültür halinde üretmek için hazırlanırlar. Besi yerleri canlı ortalar ve cansız ortamlar olarak ikiye ayrılır. Çevre Mühendisliği uygulamalarında genellikle cansız besi yerleri kullanılmaktadır. Mikro organizmalar doğal koşullarda gelişebilmek için bir  çok organik ve inorganik maddeye gereksinim duyarlar. Bizler bu maddeleri besi yeri içerisinde bulunmasını sağlayarak mikroorganizmaların rahatlıkla gelişebilecekleri bir...
Yeni Versiyon Leed v4 Nedir?
Leed v4 Nedir - Türkçe’ye “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” olarak çevrilmiştir. LEED V4 Eğitimi Dünya’nın en çok tercih edilen yeşil bina değerlendirme sistemi LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikasının yeni versiyonudur.  2009 yılında LEED  V3'ün ardından  yürürlüğe giren LEED V4 ile farklı sektördeki projeler kendi içlerinde değerlendirime imkanı buluyor. Her sektörün ihtiyaçlarına ve zorluklarına göre düzenlenen LEED sertifikası yeni versiyonu...
Atıksu Arıtımı Nedir? Sorusunun cevabı, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam kaynağı suyun islah edilmesi işidir. Bu arıtım işlemi kimyasal, fiziksel veya biyolojik yollarla yapılabilmektedir. Kimyasal arıtma, atıksu çökeltme havuzundan geçtikten sonra karıştırma ünitesinde çeşitli kimyasallar eklenerek, bu kimyasalların suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur. Biyolojik arıtma; evsel veya endüstriyel atıksuların çeşitli bakteriler...
Sularda Sertlik
Tabii sular yer kabuğunda denizlere ve göllere doğru akarken değişik kayaların içerisinden geçer ve bu kayalardaki bazı tuzları çözerler. Bu nedenle suların geçtiği bölgelerde mağaralar ve oyuklar gibi değişik coğrafi şekiller oluşur. Su kaynakları bulundukları ve geçtikleri bölgelerin jeomorfolojik özelliklerine göre, içerilerinde değişik iyonlar bulundurur. İçerisinde kalsiyum, magnezyum ve demir iyonları bulunduran sular, sert su olarak tanımlanır. Sert suların iki...