İncelemeler

Gürültü Kirliliği Nedir
MADDE 8 – (1) Kurum, kuruluş veya işletmelerden; c) İşletme, tesis (fabrika), işyeri, atölye, imalathane, eğlence yeri ve ulaşım kaynaklarını planlayan ve işletenler; 1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletme ve tesisler için çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesine esas olacak akustik raporu hazırlatmak ve bu Yönetmelik ile belirlenen sınır...
Elektriksel İletkenlik
Sulama Sularının Elektriksel İletkenliği. İletkenlik (Kondüktivite): Suyda çözünmüş iyonların miktarını belirler. Su saflığı arttıkça iletkenliği azaltır. Birimi, direnç biriminin  tersi olup µmho/cm veya µS/cm'dir. Elektriksel İletkenlik (EC) Sulama sularındaki ve toprak ekstraktlarındaki çözünmüş haldeki tuzların 20oC de elektriksel iletkenliğinin göstergesidir. dS/m (desiSiemens/metre, mS/cm (miliSiemens/cm) ya da mmhos/cm (miliMhos/cm) birimleriyle ifade edilir. Elektriksel İletkenlik yaygın olarak toprakların toplam tuz (katyonlar + anyonlar) içeriğini tespit...
Cam Atıklar ve Geri Dönüşüm
Cam Nasıl Geri Dönüşür? Cam kalitesinden hiç bir şey yitirmeden tamamen geri dönüştürülebilen ve sınırsız bir şekilde tekrar üretim proseslerine dahil edilebilen değerli bir maddedir. Cam atıkları ambalaj atıklarının küçük bölümü oluştursa da yukarıda belirtilen özelliğinden dolayı  şehirlerimizde cadde ve sokaklara yerleştirilmiş olan cam kumbaraları ile kaynağından ve dolumcu tesisleri ile toplayıcılardan  toplanmaktadır. Geri dönüşüm sistemine dahil edilemeyerek toplanamayan büyük...
Çevre Mühendisliği Besi Yerleri
Çevre Mühendisliği Besi Yerleri canlı mikro organizmaları izole olarak saf kültür halinde üretmek için hazırlanırlar. Besi yerleri canlı ortalar ve cansız ortamlar olarak ikiye ayrılır. Çevre Mühendisliği uygulamalarında genellikle cansız besi yerleri kullanılmaktadır. Mikro organizmalar doğal koşullarda gelişebilmek için bir  çok organik ve inorganik maddeye gereksinim duyarlar. Bizler bu maddeleri besi yeri içerisinde bulunmasını sağlayarak mikroorganizmaların rahatlıkla gelişebilecekleri bir...
Yeni Versiyon Leed v4 Nedir?
Leed v4 Nedir - Türkçe’ye “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” olarak çevrilmiştir. LEED V4 Eğitimi Dünya’nın en çok tercih edilen yeşil bina değerlendirme sistemi LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikasının yeni versiyonudur.  2009 yılında LEED  V3'ün ardından  yürürlüğe giren LEED V4 ile farklı sektördeki projeler kendi içlerinde değerlendirime imkanı buluyor. Her sektörün ihtiyaçlarına ve zorluklarına göre düzenlenen LEED sertifikası yeni versiyonu...
Atıksu Arıtımı Nedir? Sorusunun cevabı, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam kaynağı suyun islah edilmesi işidir. Bu arıtım işlemi kimyasal, fiziksel veya biyolojik yollarla yapılabilmektedir. Kimyasal arıtma, atıksu çökeltme havuzundan geçtikten sonra karıştırma ünitesinde çeşitli kimyasallar eklenerek, bu kimyasalların suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur. Biyolojik arıtma; evsel veya endüstriyel atıksuların çeşitli bakteriler...
Sularda Sertlik
Tabii sular yer kabuğunda denizlere ve göllere doğru akarken değişik kayaların içerisinden geçer ve bu kayalardaki bazı tuzları çözerler. Bu nedenle suların geçtiği bölgelerde mağaralar ve oyuklar gibi değişik coğrafi şekiller oluşur. Su kaynakları bulundukları ve geçtikleri bölgelerin jeomorfolojik özelliklerine göre, içerilerinde değişik iyonlar bulundurur. İçerisinde kalsiyum, magnezyum ve demir iyonları bulunduran sular, sert su olarak tanımlanır. Sert suların iki...
Su İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Yeni tasarlanacak olan bir su temini projesinde, proje tasarımına başlayabilmek için en önemli veri bu tesisle üretilmesi planlanacak olan su miktarıdır. Bu miktar tüm sistemin tasarım parametrelerini değiştireceği için su ihtiyacı verisinin iyi analiz edilmesi ve belirlenmesi gerekmektedir. Su ihtiyacının tespit edilmesinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bizler tahmin yöntemi ile su ihtiyacının nasıl belirlenmesi gerektiğini bu konuda tartışacağız. Su ihtiyacı genel...
10. Kalkınma Planı; Çevre Konuları (2014-2018) 3.Plan Öncesi Dönemde Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler Ülkemizde başta iklim değişikliği olmak üzere, çevre sorunlarına duyarlı politikalar sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde yürütülmüş; kurumsal yapı, mevzuat ve standartlar geliştirilmiştir. Afet zararlarının en aza indirilmesi amacıyla kurumsal ve yasal düzenlemelerle kamuoyunda farkındalık oluşturulmasına önem verilmiştir. Yerleşim yerlerinin temiz ve sağlıklı hale gelmesi açısından kentsel...
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev ve Sorumlulukları
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev ve Sorumlulukları Türkiye, geçtiğimiz on beş yıl içinde ulusal iş sağlığı ve güvenliği (İSG) sisteminin, koruyucu önlemler ve risk değerlendirmesi için ulusal ve işyeri düzeyinde gereksinimler doğrultusunda, hem Avrupa Birliği (AB) hem de Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına uyumlu hale getirilmesi sürecine girmiştir. Bu bağlamda, 89/391 AB Direktifi ve 1981 tarihli ILO İş Sağlığı ve Güvenliği...

Sosyalmedyada Biz

1,568BeğenenlerBeğen
179TakipçilerTakip Et
1TakipçilerTakip Et