Anasayfa Blog İncelemeler Çevresel Sorunların Tespit Edilmesi ve Giderimi

Çevresel Sorunların Tespit Edilmesi ve Giderimi

Ülkemizde Çevre Mühendisliği mesleği olarak kabul görmesi son on yıla dayansa da Çevre Mühendisliğinin uzun bir geçmişi vardır. Çevre Mühendisliğinin geçmişi, geleceğinin anlamlandırılması içinde çok önem arz etmektedir. Kendi mesleki tarihini bilmeyen bir meslek erbabının mesleği diğer insanlar arasında saygı görmesi ve uygulamalarda başarı yakalaması biraz güç olmaktadır. Bu nedenle iyi bir Çevre Mühendisinin öncelikle kendi mesleği ile alakalı derin bilgilere sahip olması gerekir. Ayrıca güncel uygulamalar, ölçüm ve analiz metodlarını araştırmalı ve sürekli kendini geliştirmelidir. Çevresel sorunların tespit edilmesi ve giderimi  çok önemlidir.

Dünyamızda ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler çevre sorunlarının çeşitliliğinde değişikliklere neden olmaktadır. Çevre sorunlarının tespit edilmesi öncelikle sorunsuz çevrenin bilinmesi ile mümkündür. Çevresel sorunların hangi faaliyetler sonucu ortaya çıktığıda kirletici kaynaklarının tespiti için önemlidir. İndikatör kirleticilerin tespit edilmesi ile kirlik kaynağınında tespit edilmesi mümkündür.

Çevre ve atık yönetimi gibi multi disipliner konular; problemin tespit edilmesi, kirletici kaynaklarının belirlenmsi ve kirlliğin giderilmesi gibi bir kaç ana başlık halinde değerlendirilir.

Bir kirliliğin düzeyinin belirlenmsi için bazı test ve analizlerin yapılması gereklidir. Bu test ve analizleirn bazıları, anlık olarak cihaz ve ekipmanlar ile yapılsada, bazı analizlerin labratuvar ortamında yapılması gerekmektedir. Bu nednele kirliliklerin tespit edilmeside bazı durumlarda uzun süreler alabilmektedir. Zira uzun sürelerde tespi edilen kirlilikler kısa sürelerde özellikle hava ve sucul ortamlarda toksik etkilere neden olabilmektedir.  Söz konusu analizlerin süreleri bu ndenle çok önemli ve kritiktir. Aslında doğdaki maddelerin tehlikelilik durumları numune içerisindeki miktarı ile alakalıdır.. Eser miktardaki bazı ağır metaller faydalı iken fazlası toksik etkilere neden olabilmektedir.

Yorum Yap

Bilgilendirme e-postası almak için eposta listesine üye olun!

© 2017-2023 Çevre Portal, Çevre İş ve Sosyal Ağı