Evsel Atıklar Nelerdir

0
901

Evsel Atıklar kısaca evlerimizde oluşan ve kullanım sonrası artık ihtiyaç duymadığımız maddelere genel olarak verilen addır. Bu evsel atıklar evlerimizden kaynaklanan atıklar oldukları için bu şekilde ifade edilmiştirler.

Evsel Atıklar bir kaç şekilde gruplara ayrılabilir. Organik Evsel Atıklar, Geri dönüştürülebilir evsel atıklar, tehlikeli evsel atıklar. Ama bu ayrım pek sağlıklı olmayabilir.

Örnek verecek olursan evlerimizden kaynaklanan ilaç atıkları boya ve vernik kutuları gibi atıklar esas itibari ile tehlikeli tık sınıfına girebilmektedir. Bu tehlikeli atıkların çöpe yada başka bir yere gelişi güzel atılması yasaktır. Bu atıklar Belediyelerin atık getirme merkezlerine götürülmesi gerekmektedir.

Kağıt, karton, plastik ve metal gibi ambalaj atıkları da diğer çöplerden ayrı olarak biriktirmeli ve ilgili belediyenin ambalaj atığı yönetim planı kapsamında yetkili atık toplama personeli teslim edilmelidir, bu durum yasal bir zorunluluktur.

Ayrıca çöplerde yer alan diğer organik atıkların çöplerden ayrı olarak toplanması sağlanmalı ve düzenli depolama sahalarının ömürünün uzatılması gerekmektedir. Normal şartlarda organik atıklarında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması gerekmektedir. Söz konusu durum Atıkların Düzenli Depolanması Yönetmeliğinde açıklanmaktadır.

Kısacası evlerimizden sadece inert durumdaki atıkların düzenli depolama tesilerine gönderilmek üzere çöpe atılması diğer atıkların özel toplama sistemleri ile ayrı olarak toplanması gerekmektedir.