Ana Sayfa İncelemeler Kimyasal Temel İşlemler Dersi - Reaksiyonlar

Kimyasal Temel İşlemler Dersi – Reaksiyonlar

Kimyasal Temel İşlemler Dersi – Reaksiyonlar: Reaksiyon Kinetiğinde kimyasal tepkimelerin hızlarının tespit edilmesi, atık suların arıtımında kullanılacak teknoloji ve yöntemlerin belirlenmesinde temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirlenecek tepkime hızları direk olarak  süreç ve ünite tasarımında birere parametre olarak kullanılmaktadır.

Tepkime: İki yada daha fazla elementin yada bileşiğin yeni bir ürün oluşturma sürecine verilen addır.

Reaksiyon Hızı (Tepkime Hızı): Reaksiyona (tepkimeye) giren maddelerden her birinin birim zamanda değişim miktarı olarak adlandırılabilir.(Konsantrasyon mol/L)

Kütle Dengesi: Bir siteme giren madde miktarından çıkan madde miktarının çıkartılması sonucu sitemde biriken madde miktarının bulunması durumudur.(Biriken Madde Miktarı = Giren Madde- Çıkan Madde)

A + B = C

Reaskisyon hızı =- dA/dt = -dB/dt =k.[A] x [B]

[A],[B] : A ve B maddesinin konsantrasyonları.

k : reaksiyon hız sabiti (sıcaklık, katalizör mevcudiyeti gibi faktörlere bağlıdır.).

2 H + 1/2 O ——> H2O

Reaksiyon Hızı :  -dH/dt = – dO/dt = =k[H]2x[O2]1/2

Reaksiyon hızı reaksiyona giren maddelerden birinin konsantrasyonunun birinci kuvvetiyle orantılı ise buna 1. Dereceden, ikinci kuvvetiyle orantılıysa 2. Dereceden reaksiyon adı verilir.
Reaksiyon Hızı = (derişim)n,           

n= reaksiyon derecesi,

log(hız) = n x log(derişim)

Kimyasal Temel İşlemler Dersinde Reaksiyon derecesi tayin yöntemleri kısaca aşağıda sıralanmıştır.

  1. Formülde yerine koyma,
  2. Grafik çizme,
  3. Yarılanma süresi yöntemi,
  4. Difransiyel yöntemi,
  5. Konsantrasyonların oranını değiştirme yöntemi,

Çevre Mühendisliğinde en çok rastlanan reaksiyonlar:

  1. Sıfırıncı dereceden reaksiyonlar, Bir reaktif maddenin derişimi ile reaksiyon hızı arasında bağıntı yoktur.
  2. Birinci dereceden reaksiyonlar, Reaksiyon hızı reaktif maddelerden sadece birinin derişimi ile doğru orantılıdır.
  3. İkinci dereceden reaksiyonlar, Reaksiyon hızı bir reaktifin derişiminin karesi ile doğru orantılıdır.
- Advertisment -

Most Popular

Covid-19 ve Atık Yönetimi

Salgın ve pandemi hastalıklarda atık yönetimi hayeti öneme sahiptir. Düzgün bir atık yönetimi salgının durdurulmasında rol oynar iken doğru yapılmayan atık yönetimi salgının yayılmasına bile neden olabilir.

İtalyan Corona Virüs Salgınından Türkiye’nin Alması Gereken Dersler

İtalya bugün itibari ile 27,980 corona virüs vakası rapor etmiştir (Güncel verilere bu linkten ulaşabilirsiniz). İtalya’da baş gösteren corona salgını...

Deniz Vasıtalarından Kaynaklanan Kirlilikler Nelerdir?

Türkiye, deniz ulaşımı yönünden dünyada bulunan önemli geçiş bölgesinden bir tanesidir. Akdeniz ve Karadeniz arasında deniz ulaşımı ile Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Marmara...

Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Neler Yapmalıyız?

Dünyamızdaki en önemli sorunlardan bir tanesi olan çevre kirliliği gün geçtikçe daha fazla ilerlemektedir. Yaşadığımız çağda ki sorunların en başında gelen çevre kirliliği sorunu...

Recent Comments

ÇEVRE SORUNLARI – çocuklar inanın on Çevre Sorunları Nelerdir?
ÇEVRE SORUNLARI – çocuklar inanın on Çevre Sorunları Nelerdir?
Önemli Çevresel Sorunlar Serisi- 3 – Çevre Bilgicim on Toprak Kirliliği Nedir?
Hale Yeni on Çevre İzini Nedir?
Faik Köseoğlu on Toprak Kirliliği Nedir?
Hakan Macit on Toprak Kirliliği Nedir?
Ramzan Görür on Toprak Kirliliği Nedir?